Skip to content

Webinar om nye arter i sjømat

Er biologisk mangfold i oppdrett mulig? SjømatPulsen snakker med Christian Riber, SEO Norcod, Edvard Henden, CEO Nordic Halibut, og Lars Olav Sparboe, Seksjonsleder, Akvaplan-niva om hvordan lykkes med nye arter i norsk oppdrett.