Skip to content

Nordic Halibut går på børs med ny kapital til produksjon av oppdrettskveite

Nordic Halibut AS fra Averøy på Nordmøre har sendt søknad om å bli tatt opp på Oslo Børs’ markedsplass Euronext Growth. Dagens eiere og inviterte investorer finansierer planene om vekst og utvikling av kveiteoppdrett i storskala de nærmeste årene.

Nordic Halibut har hentet inn 115 millioner kroner i ny kapital som delfinansierer selskapets vekstplaner.

Kveite som art er nå klar for oppskalering biologisk og teknologisk.

– Vi skal på det grunnlaget oppskalere produksjonen betydelig og bygge markedsposisjon.

Med kapitalen som nå kommer på plass, får vi muligheten til storskalaproduksjon og åpne nye markeder, sier Edvard Henden, administrerende direktør i Nordic Halibut AS.

Vekstplanene innebærer å bygge opp en produksjon som gjør det mulig å produsere 4500 tonn kveite årlig om fem år, og 9000 tonn i 2030.

– Vi har plass og mulighet til å produsere kveite i langt større volum enn vi gjør i dag, og utvikler nå selskapet til å kunne levere det markedet til enhver tid etterspør, forteller Henden.

Nordic Halibut kontrollerer hele verdikjeden fra rogn til ferdig matfisk, i en prosess som tar i overkant av fire år. Selskapet har over mange år investert i og etablert en infrastruktur som er skalert til en produksjon vesentlig høyere enn dagens faktiske produksjon.

– Vår avlsmetode er unik i kveiteoppdrettssammenheng, og vi er de eneste i verden som har avlet på fire generasjoner. Hver generasjon tar åtte år. Denne avlsmetoden innebærer at Nordic Halibut har et varig konkurransefortrinn mot alle andre konkurrenter, sier Edvard Henden.

Nordic Halibut trakk i mars tilbake en utlyst emisjon, og har i stedet valgt å ta en ny runde med utvalgte investorer:

– For å tilpasse oss dagens markedsforhold, har vi valgt å nedskalere emisjonsbeløpet noe og mottatt sterk interesse fra både eksisterende og nye investorer. Forretningsideen om bærekraftig oppdrett basert på et enestående avlsprogram utviklet gjennom 26 år, er likevel svært god. Vi valgte dermed å invitere enkelte investorer til å bli med på en kommersiell satsing, fortellerEdvard Henden.

Sammenliknet med annen oppdrettsfisk er kveita spesiell med sin anvendelighet, holdbarhet, næringsverdi og en filet andel på hele 65 prosent, det legger grunnlaget for fremtidsrettet og bærekraftig supermat. Noe av årsaken til dette er at hver fisk produserer fire fileter, ikke to som for eksempel torsk og laks.

– Nordmøre er et perfekt sted for kveiteoppdrett på grunn av det rene og kalde sjøvannet. I tillegg er kveita vi avler frem, ikke utsatt for parasitter og medfølgende problemstillinger, kort og godt en perfekt art for forholdene på Nordmøre, og alt dette merkes på smaken. Nordic Halibut er solid forankret i norske lokalsamfunn, og kapitalen vi henter inn i forbindelse med børsnoteringen, gjør oss i stand til å fortsette utbyggingen av anlegg lokalt, sier Edvard Henden, administrerende direktør i Nordic Halibut.

For ytterligere opplysninger:

CEO/Administrerende direktør Edvard Henden, Nordic Halibut AS, tlf. +47 911 41 165

CEO Farvatn Private Equity Tore Hopen, styremedlem Nordic Halibut AS, tlf. +47 934 80 607