Skip to content

Reklamasjon

Eventuelle reklamasjoner rapporteres til sales@nordichalibut.no med detaljert beskrivelse av skaden. 
Send også bilde av kasseetikett og av noe som synliggjør skaden.

Nordic Halibut behandler ikke reklamasjoner som ikke kan dokumenteres.