Skip to content
Halibut swimming upwards with mouth open

Nordic Halibut har hentet inn ny kapital som fullfinansierer våre vekstplaner.

Nå er det tid for handling. Nå skal vi vise oss tilliten verdig.
Vi skal fortsette å jobbe steinhardt med å synliggjøre og realisere
det fantastiske potensialet som vi vet ligger i å drive storskalaproduksjon
av fremtidsrettet og bærekraftig supermat.

Takk til alle som har støttet oss gjennom årene!
Takk til alle som blir med oss inn i fremtiden!